Obsługa z zakresu BHP

Zatrudniasz pracowników? Jeżeli TAK to jesteś PRACODAWCĄ a jeżeli jesteś pracodawcą masz określone obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy oraz ustaw szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomożemy Ci im sprostać!

Obsługa z zakresu BHP

Oferujemy:
– szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowane
do specyfiki branżowej firmy, oraz dopilnowywanie terminowości ich
przeprowadzania,
– ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach występujących w Twojej firmie,
– tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych),
– audyt bhp,
– regularne tworzenie analiz stanu BHP,
– tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
– pomoc podczas postępowania powypadkowego,
– doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.
Nasze usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz
odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 2 września 1997r. w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Współpraca z nami może opierać się na umowie długoterminowej jak i jednorazowym
zleceniu. Zapraszamy do kontaktu.

SAFENESS Małgorzata Krajewska
ul. Świetlista 8
20-388 Dominów
NIP 8631458416

REGON 386489565
Tel: +48 505 043 777
Email: biuro@safeness.eu
www.safeness.eu