Outsourcing zadań Inspektora Ochrony Danych

Czy prowadzisz działalność gospodarczą czy jesteś podmiotem publicznym, na pewno przetwarzasz dane osobowe. Masz prawny obowiązek a może z uwagi na zakres i ilość danych chcesz mieć w swoich szeregach specjalistę z zakresu ochrony danych osobowych?Nasza oferta jest dla Ciebie!

Inspektor Danych Osobowych (IOD)

Inspektor ochrony danych (IOD) to ekspert wspomagający i nadzorujący firmę/podmiot w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawowanie tej funkcji wymaga realnej wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania prawa, zarządzania ryzykiem oraz zabezpieczeń IT, a ponadto dyspozycyjności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Nie musisz zatrudniać kolejnego pracownika/specjalisty w zakresie ochrony danych osobowych – pełnienie zadań IODa możesz powierzyć w formie outsourcingu nam.

SAFENESS realizuje usługę outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych poprzez:
– bezpośrednie spotkania w siedzibie klienta, połączone ze spotkaniami z kadrą kierowniczą oraz pracownikami mającymi dostęp do danych osobowych,
– komunikację telefoniczną,
– komunikację mailową.

Zadania realizowanie przez Inspektora Ochrony Danych:

1) Informowanie Administratora oraz jego pracowników o obowiązkach wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych,

2) Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz wewnętrznych polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych,

3) Współpraca z podmiotami przetwarzającymi w zakresie informowania o obowiązkach wynikających z RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych,

4.)Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prowadzenie innych działań edukacyjnych dla pracowników Administratora,

5.)Współpraca z organem nadzorczym tj. Urzędem Ochrony Danych Osobowych, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu,

6) Bieżąca weryfikacja oraz uzupełnianie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w tym Rejestru Czynności Przetwarzania i Rejestru Kategorii Przetwarzania,

7). Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla podmiotów danych,

8) Notyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji (przede wszystkim rejestru naruszeń),

Zapraszamy do współpracy!

SAFENESS Małgorzata Krajewska
ul. Świetlista 8
20-388 Dominów
NIP 8631458416

REGON 386489565
Tel: +48 505 043 777
Email: biuro@safeness.eu
www.safeness.eu